Voltar ó Inicio Inicio           Ver Soutomaior en Galego Galego    Ver Soutomaior en Castellano Castellano     Ver mapa Web de www.soutomaior.com Mapa Web     Contacto co Concello Contacto      Data e hora

 

Turismo

Parroquias

Localización

Rueiro de Arcade

Historia

Lugares de Interese

O Castelo

Xardíns do Castelo

Gastronomía

Festa da Ostra

Galería Fotográfica

Fotografías 360º

O Concello

Alcalde

Corporación

Taboleiro

Bandos

Anuncios

Servizos Municipais

Recursos (axenda)

Muller (CIM)

Asoc. Culturais

Biblioteca

Asoc. Deportivas

Xuventude (OMIX)

Servizos Sociais

Descarga de impresos

Urbanismo

Augas e saneamento

Padrón de habitantes

Rexistros

Modelos e solicitudes

Normativa Municipal

Ordenanzas

Regulamentos

Contratacións

Perfil do Contratante

Accesos directos a...

Emprego (OMIX)

  Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL)  

 

Onde está

 

Que ofrecemos

Buzón de suxerencias

 

Axudas oficiais

 

Emprego

 
 

ONDE ESTÁ

 
O Axente de emprego e Desenvolvemento Local (AEDL) está ubicado na R/ Alexandre Bóveda nº 8 na casa do concello de Soutomaior.
 

Para máis información sobre o AEDL, os servicios ofrecidos ou calquer outra consulta poden dirixirse a:

Ubicación e contacto

AEDL Soutomaior
Cynthia López Castellano
R/ Alexandre Bóveda nº 8

   Teléfono: 986 70 51 06
Fax: 986 70 53 33
   e-mail: aedl@soutomaior.com
 

Horario de atención

Horario: de 08:30h a 15:00h
 

 

 


 

 

 

 

                                                                                                                

subir

 

QUE OFRECEMOS

 
O Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Aedl) é  un servizo situado na Casa do Concello de Soutomaior, ten como misión principal colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación da actividade empresarial.

O Aedl  é unha iniciativa pública municipal en colaboración coa Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo creada co obxectivo de facilitar o desenvolvemento do contorno socioeconómico e a creación de emprego.

O obxectivo xeral do Axente de Emprego e Desenvolvemento Local é fomentar a actividade económica e social no concello, ca finalidade de xerar crecemento económico e desenvolvemento social.

O seu ámbito de actuación é municipal, dependendo orgánica e funcionalmente do propio Concello; carece de personalidade xurídica propia e está configurada como un servicio municipal, un instrumento máis de xestión.

Na actualidade os costes de funcionamiento están cofinanciados pola Consellería de Traballo e Benestar.

Os beneficiarios inmediatos son os novos emprendedores, empresarios, comerciantes, traballadores, desempregados e en xeral, aqueles que pretendan poñer en marcha ou ampliar calquera tipo de iniciativa empresarial.

Actividades e Servicios

1. Promoción económica e fomento do emprego

• Creación de empresas
-Promoción de emprego autónomo
-Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais
-Axudas a mulleres emprendedoras
-Apoio  creación, ampliación e mantemento de centros especiais de emprego.
-Iniciativas locais de emprego
-Iniciativas de emprego rural.
-Iniciativas de emprego de base tecnolóxica.

• Incentivos á contratación por conta allea

• Financiación e inversión empresarial.

• Axudas para persoas con discapacidade.

• Comercio local.

• Agricultura e gandería.

2. Programas e iniciativas europeas
• LEADER
• GAC

3. Orientación laboral.

4. Promoción da formación.

• Detección de necesidades formativas.

• Programación e execución de cursos e seminarios:
 -Seminarios dirixidos a emprendedores
-Accións formativas prioritariamente para desempregadas (Cursos AFD)
-Obradoiros de emprego.
-Cursos de formación continua dirixidos a traballadores en activo
-Seminarios e xornadas para empresarios

5. O concello en cifras.

Informes socioeconómicos que permitan coñecer a situación económica e social  do municipio para unha mellor visión do territorio.


                                                                                                                 subir
 

BUZÓN DE SUXERENCIAS

 
Está a disposición de los usuarios un buzón de suxerencias, no que poderán depositar as súas opinións; as súas solicitudes de información así como propoñer temas de interese a tratar en futuras actividades organizadas polo AEDL. Deste xeito trataremos de atender ás necesidades e intereses dos usuarios, así como establecer un contacto permanente e bidireccional.

 Enviar mensaxe ó CIM Enviar suxerencia ó AEDL


                                                                                                                 subir
  

 

     
Parroquias - Localización - Mapas - O Castelo - Axenda - Galería Fotográfica - Mapa Web - Aviso Legal

© 2006 Concello de Soutomaior
Rúa Alexandre Bóveda, 8 36691 - Soutomaior Pontevedra
Webmaster: LYC Servicios Informáticos