Voltar ó Inicio Inicio           Ver Soutomaior en Galego Galego    Ver Soutomaior en Castellano Castellano     Ver mapa Web de www.soutomaior.com Mapa Web     Contacto co Concello Contacto      Data e hora

 
  Biblioteca - Servizos que ofrecemos

Biblioteca

Información Xeral

Servizos que ofrecemos

Biblioteca Infantil

Actividades

Axenda

Club lectura fácil
Club lectura infantil
Club lectura en español
Club lectura en inglés
Club lectura en francés

Catálogo

Catálogo

Servizos en liña

Solicitude de carné

Alerta de novidades

Suxerencia de compras

Recursos

Películas - DVD
Biblioteca pais e nais

Hemeroteca local

Recursos na rede

Últimas adquisicións

Guías de lectura

Enlaces

Rede de Bibliotecas de Galicia

Rede de Bibliotecas de Galicia

1.-

Servizo de Consulta en Sala

 
A biblioteca pon a disposición dos seus usuarios unha ampla colección de libros, materiais audiovisuales, revistas, diarios oficiais, periódicos, etc. que poden ser consultados libremente.
Para acceder á sala e consultar os fondos non fai falta carné de lector. A sala pode utilizarse para o estudio, ainda que non está permitida a reserva de postos.

Para ver as condiciones de acceso e normas pulsa aquí.


2.-

Servizo de Préstamo

 
O préstamo é libre e gratuito pero para poder utilizar o servizo é necesario ter carné de lector, que só poderá ser utilizado polo titular do mesmo.
Para efectuar a devolución dos materiais prestados é necesario mostrar o carné de socio ou no caso de non ser o titular o que fai a devolución, debe indicar o número de carné de socio ou apelidos do titular do préstamo.

Tamén contamos con anuarios, diccionarios, enciclopedias, manuais básicos e obras que, polo seu interese ou gran demanda por parte do público, a biblioteca decidiu excluir do préstamo.

Para ver as condiciones do servizo de préstamo pulsa aquí.3.-

Sala de estudo

 
A aula de estudo da Biblioteca municipal de Soutomaior está destinada a facilitar aos seus usuarios un ambiente adecuado para a lectura e o estudo nas mellores condicións posibles.

Para ver a normativa de bo uso pulsa aquí.


4-

Información e referencia

 
Servizo de resposta a peticións sobre calquer asunto ou materia, nun prazo máximo de
10 días. Asistencia na elaboración de bibliografías, guías de lectura e búsquedas temáticas.

5.-

Reproducción de audiovisuales

 
A biblioteca dispón de equipos de reproducción de DVD, CD-Rom e audio para a consulta dos seus materiais audiovisuales.
6.-

Prensa, revistas e publicacións oficiais

 
O acceso a este servizo é libre e gratuito. Non se permitirá a consulta simultánea de máis dun diario ou revista. Os periódicos do día son de libre acceso e se atopan nos expositores próximos ó mostrador. Os periódicos dos 30 días anteriores gárdanse no fondo da sala.

Periódicos

El País
El mundo
La voz da Galicia
Faro de Vigo
Atlántico diario
Diario de Pontevedra
El Correo Gallego
Marca
A Nosa Terra (semanal)
Merca Vedra (mensual)

Publicacións periódicas

1. Capital
2. Computer idea
3. Fotogramas
4. Integral
5. Marca motor
6. Muy interesante
7. Nacional geographic
8. Natura
9. Viajes Nacional Geographic
10. Batente
11. Bibliodiversidad
12. Boletín socioeconómico de Pontevedra
13. Infoxove
14. Carta local de la FEMP
15. Encrucillada
16. Ollo Público
17. Praza das Letras
18. Cadernos da literatura galega na escola

As publicacións periódicas de anos anteriores conservanse en depósito. Ditos exemplares poden pedirse no mostrador.

Publicacións oficiais

Boletín Oficial del Estado
Diario Oficial de Galicia
Boletín Oficial de la Provincia


7.-

Internet e ofimática

 
A biblioteca dispón de tres ordenadores con acceso a Internet, un de eles reservado para consultas rápidas, e de unha impresora en rede.
Estes equipos teñen instalados ferramentas de traballo informático tales como procesadores de texto e follas de cálculo.

Todos os ordenadores dispoñen dun programa de control de contidos.

Para ver as condicións de acceso e normas pulsa aquí.


8.-

Reprografía

 
Dispoñemos de fotocopiadora para a reproducción de documentos da biblioteca. En todo caso o seu uso farase conforme á Lei de Propiedade Intelectual.
En cumplimento de esta lei e co fin de garantizar a conservación dos fondos bibliográficos, o usuario poderá obter ata un máximo de 20 fotocopias directas dunha mesma obra, sempre e cando sexan posteriores a 1958 inclusive, e nunca máis dun tercio da obra reproducida, en calquer caso, e que se atope en bo estado de conservación, a xuizo do/a bibliotecario/a responsable do fondo.

Dispoñemos do servizo de impresión, grabación e escaneo de imáxes e/ou texto en formato DIN A4.

Tarifas por fotocopia: 5 cents. por páxina.
Tarifas por impresión branco e negro: 10 cents. por páxina.
Tarifas por impresión en cor: 15 cents. por páxina.
As impresións en cor con imáxes que superen máis do 30% da superficie do papel cobraránse a 40 cent. por páxina.


                                                                                                                                                                           
subir
 

     
Parroquias - Localización - Mapas - O Castelo - Axenda - Galería Fotográfica - Mapa Web - Aviso Legal

© 2006 Concello de Soutomaior
Rúa Alexandre Bóveda, 8 36691 - Soutomaior Pontevedra
Webmaster: LYC Servicios Informáticos