Voltar ó Inicio Inicio           Ver Soutomaior en Galego Galego    Ver Soutomaior en Castellano Castellano     Ver mapa Web de www.soutomaior.com Mapa Web     Contacto co Concello Contacto      Data e hora

 

Turismo

Parroquias

Localización

Rueiro de Arcade

Historia

Lugares de Interese

O Castelo

Xardíns do Castelo

Gastronomía

Festa da Ostra

Galería Fotográfica

Fotografías 360º

O Concello

Alcalde

Corporación

Taboleiro

Bandos

Anuncios

Servizos Municipais

Recursos (axenda)

Muller (CIM)

Asoc. Culturais

Biblioteca

Asoc. Deportivas

Xuventude (OMIX)

Servizos Sociais

Descarga de impresos

Urbanismo

Augas e saneamento

Padrón de habitantes

Rexistros

Modelos e solicitudes

Normativa Municipal

Ordenanzas

Regulamentos

Contratacións

Perfil do Contratante

Accesos directos a...

Emprego (OMIX)

  Facturas electrónicas  
 
 
Rexistro de facturas electrónicas  

 

A remisión de facturas electrónicas ao Concello de Soutomaior farase a través do
PUNTO XERAL DE ENTRADA de FACe:


face

Os Códigos DIR3 do Concello de Soutomaior  son:

Oficina Contable: L01360530

Órgano Xestor: L01360530

Unidade Tramitadora: L01360530

A recepción de facturas no Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas (Face) terá
os mesmos efectos que os que se deriven da presentación das mesmas nun rexistro administrativo,
tal e como se establece no artígo 10.2 da Orde HAP/1074/2014, de 24 de xuño, pola que se regulan as
condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.

 

 


 

     
Parroquias - Localización - Mapas - O Castelo - Axenda - Galería Fotográfica - Mapa Web - Aviso Legal

© 2006 Concello de Soutomaior
Rúa Alexandre Bóveda, 8 36691 - Soutomaior Pontevedra
Webmaster: LYC Servicios Informáticos