Voltar ó Inicio Inicio           Ver Soutomaior en Galego Galego    Ver Soutomaior en Castellano Castellano     Ver mapa Web de www.soutomaior.com Mapa Web     Contacto co Concello Contacto      Data e hora

 

Turismo

Parroquias

Localización

Rueiro de Arcade

Historia

Lugares de Interese

O Castelo

Xardíns do Castelo

Gastronomía

Festa da Ostra

Galería Fotográfica

Fotografías 360º

O Concello

Alcalde

Corporación

Taboleiro

Bandos

Anuncios

Servizos Municipais

Recursos (axenda)

Muller (CIM)

Asoc. Culturais

Biblioteca

Asoc. Deportivas

Xuventude (OMIX)

Servizos Sociais

Descarga de impresos

Urbanismo

Augas e saneamento

Padrón de habitantes

Rexistros

Modelos e solicitudes

Normativa Municipal

Ordenanzas

Regulamentos

Contratacións

Perfil do Contratante

Accesos directos a...

Emprego (OMIX)

  Padrón de habitantes  
Lugar: Casa do Concello (Oficinas Xerais)
Contacto:
986 70 51 06 / 986  70 51 14  
E-mail: oficinas@soutomaior.com
Atención ó público: 
Luns - Venres 8:30 h a 14:00 h
Sábados 9:00 h - 13:00 h
 
Descargar Acrobat Reader (Descargar Acrobat Reader)
Necesario para ver os documentos


  Padrón de Habitantes:

O Padrón Municipal de Habitantes é o rexistro administrativo onde constan os veciños do Concello.

Toda persoa que resida habitualmente en Soutomaior ten a obriga de inscribirse no Padrón. No caso de que proceda doutro municipio, o solicitante deberá indicar o concello ou país de procedencia.


   Que podemos solicitar:

 

1.- Altas:

- Inmigración: persoas xa empadroadas noutro Municipio ou Consulado de España no   estranxeiro.
- Omisión: persoas non empadroadas anteriormente en ningún Municipio ou Consulado de   España no estranxeiro.
- Altas por nacemento.
- De oficio: mediante notificación do Instituto Nacional de Estatística sempre que algún dos pais   estea empadroado no Municipio.
- A instancia do interesado: o pai ou a nai empadroados no Municipio realizarán a inscrición do   recen nado aportando unha fotocopia da folla do libro de familia onde apareza o/a neno/a e da   folla onde apareza o nome dos pais.

2.- Cambios de Domicilio:

- Todas as persoas que cambien o seu domicilio dentro do Municipio deberán comunicalo ó   Negociado de Estatística do Concello de Soutomaior.

3.- Modificación de Datos:

- Cando na base de datos do Padrón de Habitantes figure un dato incorrecto (nome e apelidos,   data de nacemento, lugar de nacemento, nº documento de identidade, nivel de estudos,   nacionalidade) deberá realizar unha petición de modificación no Negociado  de Estatística do   Concello de Soutomaior.

4.- Baixas Emigración:

CANDO UNHA PERSOA TRASLADA O SEU DOMICILIO A OUTRO MUNICIPIO EN ESPAÑA OU Ó EXTRANXEIRO (REALIZANDO A INSCRICIÓN NO CONSULADO ESPAÑOL QUE LLE CORRESPONDA) NON DEBE SOLICITAR A BAIXA NO SEU CONCELLO DE ORIXE. O TRÁMITE DAS BAIXAS POR EMIGRACIÓN REALÍZASE ENTRE CONCELLOS OU ENTRE CONCELLOS E O INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. SI UNHA PERSOA NON É ESPAÑOLA E TRASLADA A SÚA RESIDENCIA DE FORMA DEFINITIVA A OUTRO PAÍS, ESA PERSOA DEBE FACER UNHA DECLARACIÓN E ENTREGALA NO NEGOCIADO DE ESTATÍSTICA PARA QUE CAUSE BAIXA NO PADRÓN DE HABITANTES.
 


[ Estes formularios poden ser cumprimentados directamente en pantalla ]
[ Necesario Acrobat Reader, versión 7 ou superior ] -
Descargar Acrobat Reader
 

(*) Solicitude - Folla de Inscrición - Modificación Xeral  


  178 KB.

 
(*) Solicitude de Certificado de Empadroamento  


  46 KB.


                                                                                                                                      subir
 

     
Parroquias - Localización - Mapas - O Castelo - Axenda - Galería Fotográfica - Mapa Web - Aviso Legal

© 2006 Concello de Soutomaior
Rúa Alexandre Bóveda, 8 36691 - Soutomaior Pontevedra
Webmaster: LYC Servicios Informáticos