Voltar ó Inicio Inicio           Ver Soutomaior en Galego Galego    Ver Soutomaior en Castellano Castellano     Ver mapa Web de www.soutomaior.com Mapa Web     Contacto co Concello Contacto      Data e hora

 

Turismo

Parroquias

Localización

Rueiro de Arcade

Historia

Lugares de Interese

O Castelo

Xardíns do Castelo

Gastronomía

Festa da Ostra

Galería Fotográfica

Fotografías 360º

O Concello

Alcalde

Corporación

Taboleiro

Bandos

Anuncios

Servizos Municipais

Recursos (axenda)

Muller (CIM)

Asoc. Culturais

Biblioteca

Asoc. Deportivas

Xuventude (OMIX)

Servizos Sociais

Descarga de impresos

Urbanismo

Augas e saneamento

Padrón de habitantes

Rexistros

Modelos e solicitudes

Normativa Municipal

Ordenanzas

Regulamentos

Contratacións

Perfil do Contratante

Accesos directos a...

Emprego (OMIX)

  Perfil do contratante  
 
En cumprimento do artigo 53 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundio da Lei de Contratos do Sector Público, faise público o perfil do contratante do Concello de Soutomaior .
 
OBRAS  

 

CONTRATACIÓN DA OBRA "URBANIZACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE DOTACIÓNS PARA
UN CENTRO DOCENTE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE SOUTOMAIOR"

CONTRATACIÓN DA OBRA "PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS NO
CONCELLO DE SOUTOMAIOR
"

CONTRATACIÓN DA OBRA "ACONDICIONAMENTO PARCIAL DAS ANTIGAS VIVENDAS
DE PROFESORES NO COLEXIO DA OLIVEIRA PARA LOCAL MULTIFUNCIONAL
ARCADE - SOUTOMAIOR"

 

SERVIZOS  


ADXUDICACIÓN CONTRATO DO “MANTEMENTO E REPARACIÓN DO ALUMEADO
PÚBLICO E INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR”

ADXUDICACIÓN CONTRATO DO “MANTEMENTO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
DAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS, DO CENTRO MULTIUSOS E DA XESTIÓN INTREGRAL
DA WEB MUNICIPAL”.

ADXUDICACIÓN CONTRATO DO “ASESORAMENTO XURÍDICO CIM”.

IMPARTICIÓN E COOPERACIÓN NA XESTIÓN ADMINISTRATIVA DO CURSO
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO (CURSO AFD 2014)

IMPARTICIÓN E COOPERACIÓN NA XESTIÓN ADMINISTRATIVA DO CURSO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE (CURSO AFD 2014)

CONTRATO XESTIÓN DO SERVIZO DE “AXUDA NO FOGAR” DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR

CONTRATO DO SERVIZO DE  “ASISTENCIA E COLABORACIÓN NAS TAREFAS DE XESTIÓN
E RECADACIÓN DA TAXA DE SUMIDOIRO EN PERIODO VOLUNTARIO


CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS DO
CONCELLO DE SOUTOMAIOR

CONTRATO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DE PÓLIZAS DE SEGUROS DO
CONCELLO DE SOUTOMAIOR.


 
SUBMINISTRACIÓNS  

 

CONTRATO DE SUBMINISTRO DE “SINAIS PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO
DE SINALIZACIÓN TURÍSTICO-CULTURAL NAS PARROQUIAS DE SOUTOMAIOR”

CONTRATO DE SUBMINISTRO DE “VEHÍCULO CON EQUIPAMENTO ADAPTADO PARA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS E SITUACIÓNS DE RISCO”

 

 

 

     
Parroquias - Localización - Mapas - O Castelo - Axenda - Galería Fotográfica - Mapa Web - Aviso Legal

© 2006 Concello de Soutomaior
Rúa Alexandre Bóveda, 8 36691 - Soutomaior Pontevedra
Webmaster: LYC Servicios Informáticos