Ensino

Servizo de información, Asesoramento e Orientación Académica

  • INFORMACIÓN xeral sobre temas relacionados co mundo da educación formal e non formal: lexislación, itinerarios formativos, carreiras universitarias, ciclos formativos, estudos noutras Universidades e no estranxeiro, titulacións de lecer e tempo libre, convocatorias de bolsas e axudas, cursos, etc.
  • CONSULTA E PRÉSTAMO de libros e guías de ensino e orientación académica/profesional coas saídas profesionais e estudos para quen desexe consultar aspectos relacionados co funcionamento e posibilidades formativas dentro do noso sistema educativo actual.
  • ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL destinada ás persoas que estén estudando para que sexan capaces de realizar eleccións académicas acordes cos seus intereses, capacidades, e coa súa situación persoal para nun futuro ocupar unha profesión ou traballo determinado, tendo en conta, o proceso de toma de decisións, a súa formación e os seus intereses de ubicación profesional.Enlaces oficiais

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
Páxina oficial da Xunta de Galicia na que atoparás información sobre educación.


Outros buscadores

http://www.caixanova.es | Entidade financeira que desenvolve unha importante labor de obra social. Podemos destacar A ESCOLA DE NEGOCIOS: centro pioneiro en formación de empresarios/as e directivos/as. Ofrece programas de grao.Na páxina atoparás unha bolsa de traballo(que require dunha clave para poder entrar ;unha búsqueda de ofertas de traballo e tamén ofertas de emprego público.
http://www.injuve.mtas.es | Instituto da Xuventude (Madrid) Ofrece na parte de formación unha serie de propostas formativas sobre temas que afectan e interesan á xente xoven a través de xornadas, encontros,... (calendario Foro Injuve) e profundiza en aspectos formativos a través de cursos de verán; promoven a vocación investigadora dos máis xóvenes co “Certamen de xóvenes investigadores.” Tamén oferta cursos de actualización fora do calendario estival e que responden á demanda e necesidades das institucións (públicas ou privadas) que se presentan ó INJUVE
http://www.aulafacil.com | Portal no que se pode atopar unha gran variedade de cursos gratuítos on-line
www.educoweb.com | Portal educativo inclúe educación e recursos didácticos para estudantes, profesores e pais/nais. Universidades, noticias, secundaria, formación profesional, nenos...
http://www.canalcursos.com | Informa sobre cursos e masters. A busca pódese realizar por categorías e áreas de formación.
http://www.doncursos.com
www.donprofesor.com | Guía de profesores particulares que imparten clases particulares a domicilio. atopa fácil e rápido o profesor particular que necesitas. Profesores de todas as asignaturas e niveis© 2009 Multiusos en Arcade | Rúa Peirao, 8 36690 - Soutomaior Pontevedra | Webmaster: LYC Servicios Informáticos
Teléfono e Fax: 986 700 822 | omix@soutomaior.com