Acceso a internet

Contamos con seis ordenadores con conexión a Internet, correo electrónico, programas informáticos para realizar traballos, consultas, etc.

VER NORMAS USO
NOTA: O incumprimento destas normas pode ser un motivo polo que teñas que abandonar o posto no que estes sentado/a.

 

VER GUÍA DE RECURSOSIMPORTANTE:
UNHA VEZ APAGADOS OS ORDENADORES NON GARDAN OS DOCUMENTOS REALIZADOS.© 2009 Multiusos en Arcade | Rúa Peirao, 8 36690 - Soutomaior Pontevedra | Webmaster: LYC Servicios Informáticos
Teléfono e Fax: 986 700 822 | omix@soutomaior.com